tisdag 9 december 2014

Skuggning på SLU-biblioteket i Alnarp



Bobos hjärta

18:e mars var jag Camilla Söderquists skugga på SLU-biblioteket i Alnarp. Den här dagen var en planerad doktorandkurs inställd vilket gav oss tillfälle att prata mycket om våra tjänster samt likheter och skillnader mellan våra arbetsplatser.

Camilla har hand om bibliotekets undervisning för grundutbildningen på alla programmen och deltar även i deras doktorandkurs, samt ansvarar för kundtjänstens bemanning, studentvakter och internkommunikation. SLU har runt 800 undervisningstimmar, varav runt 300 är i Alnarp! 

Bibliotekets undervisning i Alnarp skräddarsys efter önskemål från lärarna, det kan vara väldigt specifika önskemål eller ”gör som ni brukar”. Vi diskuterar flexibiliteten som krävs av undervisande bibliotekarier; det är ofta man inte känner till studenternas förkunskaper och ofta har man inte heller möjlighet att följa upp/återkomma till saker man märker hade behövt mer tid, och seminariet/ föreläsningen ska helst vara ett integrerat moment i den aktuella kursen. Det kräver mycket förberedelse (som utgår från samarbetet med kursansvarig) men också en beredskap för alla möjliga frågor och behov som dyker upp på tillfällena!

SLU:s biblioteksverksamhet har genomgått en stor omorganisation: i linje med universitetets verksamhet är detta numera ett bibliotek på 3 huvudorter (Ultuna, Uppsala och Alnarp, samt några mindre filialer runtom i landet). Man ger service över ortsgränserna, sök- och publikationssystemen är gemensamma och tjänsterna ska vara ortsoberoende.

För oss på Sambib och Campus Helsingborg som nyligen börjat integrera våra biblioteksverksamheter känns det spännande att fundera över vad ”ortsoberoende tjänster” skulle kunna innebära för oss. Vi har också under 2013 infört en teambaserad verksamhet, liknande SLU:s nya organisation.

SLU-bibliotekets medarbetade är nu organiserade i 2 verksamhetsavdelningar med vardera 3 team. En avdelning för Vetenskaplig kommunikation med team Media, team Publicering och team Metadata. En avdelning för Forsknings- och utbildningsstöd med team IK grundutbildning, team IK forskning och team Kundtjänst. Tanken är att man samlar kompetensen inom teamen och samverkar över orterna. Intressant och ovanligt är att det i den nya organisationen inte finns platschefer på orterna. En överbibliotekarie och biträdande ÖB utgör tillsammans med avdelningscheferna en ledningsgrupp för hela SLU:s verksamhet.
 

Biblioteket i Alnarp var också drabbat av besparingskrav under 2013 vilket har lett till att man har sagt upp lokalyta och hårdgallrat sina samlingar för att istället satsa på personalen. Läsplatserna, grupprummen och de öppna ytorna på ovanvåningen ligger i anslutning till bibliotekets lokal och används flitigt av studenterna. Man har också satsat på den digitala kundtjänsten, att vara närvarande på Facebook, Twitter och Jammer samt att ha en aktiv blogg.
 
 
 
Nyheter (för mig) och inspiration jag tog med mig:
Socrative : http://www.socrative.com/
Lync: teammöten hålls via videokonferens, med Lync kan man vara flera i samtalet, chatta, se varandras skrivbord, dela dokument och mappar http://www.microsoft.com/sverige/lync/default.html
SLU har ingen separat bibliotekskatalog för cirkulation, allt hanteras i deras söksystem Primo!

Skrivet av: Linda Leveau, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

fredag 5 december 2014

Skuggning med Linda II: Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund


Den 9 april skuggade jag Linda Leveau på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund. 
Byggnaden har anor från 1800-talet och har tidigare hyst verksamheter som barnsjukhus samt Juridicum. 1974 blev byggnaden byggnadsminnesmärkt och att det är en äldre byggnad märks inte bara exteriört. Det finns många mindre rum, långsmala korridorer, stora fönster med spröjs (i upp till 32 rutor) och stentrappor. Det känns trångt men ändå ljust och lite hemtrevligt. 

Studenternas iver att komma in går inte att ta fel på. De står och stampar, rycker i den låsta dörren, vill komma in och är allmänt otåliga. (Biblioteket öppnar 9.00)



Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, Sambib huserar på två plan, med undervisningssal i källarplan och även mötesrum på tredje våningen. Lunds universitetsbibliotek ingår alla i ett nätverk (LUB) där Sambib består av institutionerna för statsvetenskap, sociologi, psykologi, genusvetenskap, rättssociologi, kulturgeografi samt Socialhögskolan.

Biblioteket vid Campus Helsingborg är numera en del av Sambib och har egna bibliotekslokaler i Helsingborg.

Efter att ha fått kika runt i lokalerna samlas vi på vinden för ett möte inom team media med planering inför sommaren. Under eftermiddagen går vi ner till undervisningssalen i källaren, som också används som datasal av studenterna. Där visar Linda mig bibliotekets hemsida och berättar om upplägget kring bibliotekets service gentemot institutionerna med bland annat ämnesguider. En bra idé var att Linda publicerade bibliotekets undervisning för respektive kurs. På så sätt kunde både hon, studenter och lärare se vad studenterna tagit del av under sin utbildning.


Vi går vidare till Eden som byggts om till ett studentcentrum med såväl undervisningssalar, som café, samt arbets- och mötesplatser.
Eden har fått möblemang av olika modeller och anammat inredningsmiljön som kraftfält med utrymme för olikheter. Låga sittmöbler blandas med höga stolar, tillgång till tysta ytor, men med övervägande aktivitets- och samarbetsytor.

Här finns också en datasal där biblioteket har undervisning och Drop In- Sökverkstad. http://www.sambib.lu.se/maalgrupp/student/support/

Den dag jag är där kommer det inga studenter, men Linda berättar att det kan variera kraftigt. I anslutning till datasalen finns också ett arbetsrum för bibliotekets personal där de kan sitta och arbeta i väntan på studenter i behov av sökhjälp.
  


Summering:

Det fanns flera likheter mellan våra verksamheter vad gäller kundtjänsten, undervisningen, tanken kring workshops/StudyLab/Drop-In, grupper som arbetar kring olika ämnen och självständigheten.
Olikheter var också flera, som arbetet kring ämnesguiderna och hur riktat Linda arbetar gentemot ”sina” ämnen: genusvetenskap, pedagogik och rättssociologi.
Sambib har en annan finansieringsmodell än SLU-biblioteket som bland annat fört med sig att målen för bibliotekets undervisning är integrerade i kursplanernas lärandemål. Det innebär många lärarkontakter och ibland med många påminnelser till dem att boka in lektioner vilket är tidsödande, men också skapar bra relationer.


Skuggning är ett utmärkt tillfälle att ta del av inte bara kollegors vardag, utan också se små eller tydliga skillnader som kan inspirera till utveckling inom den ena verksamheten.


I KORTHET
11 bibliotekarier
5 000 studenter
7 institutioner i Lund, 2 i Hbg
Öppettider:
mån-tor 09.00-20.00
fre 09.00-18.00

lör-sön 11.00-16.00

Undervisning
Team
Doktorandkurs
Sökverkstad
Chatt
Boka bibliotekarie
Kurslån 14 dgr

   

T
ack Linda!